Hamburger Menu Icon Menu
Search Icon

Podaj swoją lokalizację, aby zapewnić najszybszą i najdokładniejszą obsługę

Stany Zjednoczone i Kanada icon
Stany Zjednoczone i Kanada

System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Polityka firmy Hunter Engineering dotycząca danych operatora pojazdu

 

 

System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Warunki użytkowania i Polityka prywatności

Niniejsze postanowienia mają zastosowanie do systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych („system ALPR” lub „system”) obsługiwanego przez firmę Hunter Engineering Company („Hunter”) i dotyczą naszych pracowników, klientów i współpracowników-operatorów kamer, którzy mają dostęp do naszych systemów lub z nich korzystają.

Nasz system ALPR to baza danych z możliwością przeszukiwania, zawierająca wyniki działania jednej lub kilku stałych kamer powiązanych z serwisem pojazdu lub sprzętem kontrolnym, połączone z algorytmami komputerowymi w celu odczytywania i konwersji obrazów tablic rejestracyjnych oraz zawartych na nich znaków na dane odczytywane komputerowo.

Informacje zawarte w systemie („dane LPR”) obejmują obrazy tablic rejestracyjnych, a także datę, godzinę i miejsce, w których zostały zrobione oraz litery i cyfry z tablic rejestracyjnych związane z obrazem. Obrazy przechowywane w systemie są zbierane w miejscach publicznych, gdzie nie ma uzasadnionego oczekiwania co do prywatności.

Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji zawartych w systemie jest chronione na mocy Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA. Ponadto dane LPR przechowywane w naszym systemie nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osób (danych osobowych) ani informacji, które wiążą obraz tablicy rejestracyjnej z kierowcą lub zarejestrowanym właścicielem pojazdu. Dane osobowe zawarte w informacji o rejestracji pojazdu są chronione prawem federalnym (Ustawa o ochronie prywatności kierowcy, Tytuł 18, Kodeksu Stanów Zjednoczonych, punkt 2721 i kolejne) i prawami stanowymi. Organy ścigania i inni użytkownicy mogą mieć dostęp do informacji rejestracyjnych pojazdu i innych źródeł danych osobowych, które mogą korelować z danymi LPR przechowywanymi w systemie w celu tworzenia list poszukiwanych pojazdów zgodnie z przepisami federalnymi przywołanymi powyżej.

(A) Wykorzystanie i gromadzenie danych LPR

Firma Hunter Engineering Company zezwala na gromadzenie danych LPR w celu ich wykorzystania przez firmę Hunter i jej klientów zgodnie z niniejszymi zasadami. Autoryzowane zastosowania systemu ALPR to:

Klienci: identyfikacja lub ustalenie marki, modelu i roku danego pojazdu w okolicznościach, w których istnieje ku temu prawnie uzasadniony interes handlowy, np. identyfikacja pojazdu w ramach akcji serwisowej ogłoszonej przez producenta.

Firma Hunter: udostępnianie klientom danych LPR do wyżej wymienionych celów oraz umożliwienie klientom prowadzenia badań rynku na podstawie zagregowanych danych LPR.

Przykłady uprawnionych użytkowników oraz zastosowań systemu i danych obejmują:

Firmy świadczące usługi w zakresie napraw i przeglądów pojazdów oraz inne przedsiębiorstwa, które mają uzasadniony interes handlowy w identyfikacji pojazdu na potrzeby akcji serwisowych producentów pojazdów lub przeglądów pojazdów i/lub rejestrów serwisowych.

Podmioty, którym informacje mogą być ujawniane w ramach dozwolonego użytku zgodnie z sekcją 2721 tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.

Firma Hunter Engineering Company NIE udostępnia systemu ALPR ani danych, które zawiera system ALPR, osobom fizycznym do celów osobistych, niekomercyjnych.

(B) Użytkownicy

Wszyscy pracownicy firmy Hunter są upoważnieni do korzystania z systemu ALPR w celu demonstrowania go klientom lub potencjalnym klientom, świadczenia wsparcia klienta lub zbierania danych do celów dozwolonych w niniejszych zasadach. Wszyscy niezależni wykonawcy firmy Hunter są uprawnieni do używania systemu ALPR do celów zgodnych z ich podstawową umową z firmą i niniejszymi zasadami. Wszyscy upoważnieni pracownicy i niezależni wykonawcy zbierający dane LPR są zobowiązani do przeczytania i zrozumienia wszelkich dokumentów (np. instrukcji obsługi systemu serwisu lub przeglądu konkretnego pojazdu), niezbędnych do pomyślnego korzystania z powiązanego systemu serwisu lub przeglądu pojazdów.

(C) Dokładność danych LPR

Gromadzenie danych LPR jest zautomatyzowane, dzięki czemu obrazy tablic rejestracyjnych i szczegółowe informacje na temat czasu ich pozyskania są włączane do systemu bez weryfikacji, wraz z rozpoznanym numerem tablicy rejestracyjnej w formacie komputerowym. Mimo że jest to bardzo rzadkie, rozpoznanie numeru rejestracyjnego jest czasami niedokładne lub niekompletne. Aby uniknąć niewłaściwego wykorzystania danych LPR, firma Hunter zaleca, aby użytkownicy danych potwierdzili rozpoznany numer przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie danych LPR. Firma Hunter poprawia błędnie rozpoznane numery i inne błędy bazy danych po ich zidentyfikowaniu.

(D) Przechowywanie

Firma Hunter Engineering Company przechowuje dane LPR dopóki mają one wartość handlową. Firma Hunter okresowo ocenia wykorzystanie historycznych danych LPR w celu ustalenia, czy koszty utrzymania danych przekraczają ich wartość.

(E) Zmiany w niniejszych Zasadach użytkowania systemu ALPR i zachowania prywatności

Niniejsze Zasady użytkowania i Polityka prywatności mogą być okresowo korygowane. Wszelkie zmiany w niniejszych Zasadach użytkowania i Polityce prywatności wchodzą w życie w momencie opublikowania i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo będą miały zastosowanie do wszystkich danych LPR, niezależnie od tego, kiedy zostały zebrane.

W celu zapewnienia jak najlepszego wrażenie z użytkowania, ta strona korzysta z plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać informacje na temat plików cookie i sposobu ich używania, zapoznaj się z polityką prywatności i warunkami użytkowania.